Auratik Hırsızın Tarihsel Sermayesi (Makaleler)

Auratik Hırsızın Tarihsel Sermayesi

Ana Sayfa | Blog | Auratik Hırsızın Tarihsel Sermayesi (Makaleler) - 8.04.2011

Auratik Hırsızın Tarihsel Sermayesi

Pierre Bourdieu "alan teorisi" adı verilen yaklaşımında sosyal uzam içerisinde bulan eyleyiciler ya da aktörlerin kendilerine benzer eğilimlerle bir arada bulunmalarını sağlayan olanakları ve bunlar arasındaki bağlantıları inceler...

Pierre Bourdieu "alan teorisi" adı verilen yaklaşımında sosyal uzam içerisinde bulan eyleyiciler ya da aktörlerin kendilerine benzer eğilimlerle bir arada bulunmalarını sağlayan olanakları ve bunlar arasındaki bağlantıları inceler...
2011, 4, folklor-edebiyat, auratikhırsız


https://sevalsahin.com/detay/4/155/Auratik-Hirsizin-Tarihsel-Sermayesi
Auratik Hırsızın Tarihsel Sermayesi