Ahmet Alver / Ahmet Mithat'ın Mesail-i Muğlaka Romanındaki Gayrimüslim Karakterlerin Analizi (Atıflar)

Ahmet Alver / Ahmet Mithat'ın Mesail-i Muğlaka Romanındaki Gayrimüslim Karakterlerin Analizi

Ana Sayfa | Blog | Ahmet Alver / Ahmet Mithat'ın Mesail-i Muğlaka Romanındaki Gayrimüslim Karakterlerin Analizi (Atıflar) - 3.01.2013

Ahmet Alver / Ahmet Mithat'ın Mesail-i Muğlaka Romanındaki Gayrimüslim Karakterlerin Analizi

XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti eski ihtişamını kaybetmesi, askerî gücünden uzaklaşması, siyasi ve idarî bir çok sorunla karşı karşıya kalması Avrupa devletlerinin Osmanlı’nın içişlerine ve özellikle de sınırları içinde yaşayan gayrimüslim unsurlara sıklıkla müdahale etmelerine imkan tanımıştır. Egemenlik haklarına gölge düşüren bu durum karşısında Osmanlı devlet adamları, Batılı devletler ve kendi tebaası huzurunda 1839'da Tanzimat Fermanı’nı ilan ederek devletin yönetim felsefesinde önemli değişikliklere gitmişleridir. Böylelikle, müslim ve gayrimüslimler arasında mal, namus ve can güvenceleri ile vatandaşlık hak ve ödevleri bakımından eşitlik ilkesi kabul edilmiş, ikinci sınıf vatandaşlık uygulaması son bulmuştur.

Ahmet Alver / Ahmet Mithat'ın Mesail-i Muğlaka Romanındaki Gayrimüslim Karakterlerin Analizi