İlyas Akman / Bilge Karasu'nun Gece Romanında Estetize Edilmiş Unsurlar (Atıflar)

İlyas Akman / Bilge Karasu'nun Gece Romanında Estetize Edilmiş Unsurlar

Ana Sayfa | Blog | İlyas Akman / Bilge Karasu'nun Gece Romanında Estetize Edilmiş Unsurlar (Atıflar) - 3.01.2012

İlyas Akman / Bilge Karasu'nun Gece Romanında Estetize Edilmiş Unsurlar

Bilge Karasu’ya göre her edebi eser, onu yazan, okuyan ve eserin kahramanları için bir yolculuktur.Bilge Karasu’nun dil işçiliğini gösterdiği ve en komplike metinlerinden biri olan Geceromanında, okuyucu çıktığı yolculukta son derece güçlük çeker. Metnin bu kompleks yapısının yanında metnin anlamsal boyutunda ise okuyucu derin bir karamsarlıkla karşı karşıyadır. Kitabın isminden itibaren okuyucu bu karamsar ve kaotik ortama çekilir. Fakat Gece’nin karanlığını delen ve okuyucunun yolunu aydınlatan bazı estetize edilmiş unsurların Karasu tarafından metne serpiştirildiği görülür. Yazar, dil olgusunu, insanı, insanlar içinde de aydın/entelektüel kesimi ve bazı doğa unsurlarını estetize ederek okura sunar.
Bilge Karasu’ya göre her edebi eser, onu yazan, okuyan ve eserin kahramanları   için   bir   yolculuktur.Bilge   Karasu’nun   dil   işçiliğini gösterdiği  ve  en  komplike  metinlerinden  biri  olan Geceromanında, okuyucu   çıktığı   yolculukta   son   derece   güçlük   çeker.   Metnin   bu kompleks  yapısının  yanında  metnin  anlamsal  boyutunda  ise  okuyucu derin  bir  karamsarlıkla  karşı  karşıyadır.  Kitabın  isminden  itibaren okuyucu   bu   karamsar   ve   kaotik   ortama   çekilir.   Fakat Gece’nin karanlığını   delen   ve   okuyucunun   yolunu   aydınlatan   bazı   estetize edilmiş  unsurların  Karasu  tarafından  metne  serpiştirildiği  görülür. Yazar, dil olgusunu, insanı, insanlar içinde de aydın/entelektüel kesimi ve bazı doğa unsurlarını estetize ederek okura sunar.

İlyas Akman / Bilge Karasu'nun Gece Romanında Estetize Edilmiş Unsurlar