Mehmet Güneş / Türk Edebiyatında Unutulmuş Bir İsim: Hikmet Şevki ve Aşk Mahkumu Romanı (Atıflar)

Mehmet Güneş / Türk Edebiyatında Unutulmuş Bir İsim: Hikmet Şevki ve Aşk Mahkumu Romanı

Ana Sayfa | Blog | Mehmet Güneş / Türk Edebiyatında Unutulmuş Bir İsim: Hikmet Şevki ve Aşk Mahkumu Romanı (Atıflar) - 3.01.2011

Mehmet Güneş / Türk Edebiyatında Unutulmuş Bir İsim: Hikmet Şevki ve Aşk Mahkumu Romanı

Hikmet Şevki, Türk edebiyatında 1920-1930 yılları arasında farklı gazete ve dergilerde hikâye, çeviri hikâye, tiyatro eleştirileri, muhtelif konularda yazılar yayınlamıştır. Yazarın Aşk Mahkûmu ve Hayat Pınarı adlı eserleri ise ölümünden sonra kitap olarak yayımlanmıştır. Bu yazıda Aşk Mahkûmu romanı teknik ve ele alınan meseleler açısından değerlendirilmiş; daha önce Hikmet Şevki’ye ilişkin yayınlanan herhangi bir biyografik bilgiye rastlanmadığı için yazının ek bölümünde onun diğer türlerdeki eserlerinden bazılarının künyesi de belirtilmiştir. Hatıra defteri ve mektup tarzını bu romanda anlatım tekniği olarak kullanan yazar, kadın duyarlılığını daha çarpıcı biçimde yansıtmak için, onun kişisel duygularını kadın anlatıcıya ifade ettirerek esere daha lirik bir sıcaklık, samimi bir eda katmıştır.

Mehmet Güneş / Türk Edebiyatında Unutulmuş Bir İsim: Hikmet Şevki ve Aşk Mahkumu Romanı