Nuran Özlük / Düşünce Mecmuası ve Sistematik İndeksi (Atıflar)

Nuran Özlük / Düşünce Mecmuası ve Sistematik İndeksi

Ana Sayfa | Blog | Nuran Özlük / Düşünce Mecmuası ve Sistematik İndeksi (Atıflar) - 29.7.2011

Nuran Özlük / Düşünce Mecmuası ve Sistematik İndeksi

Bu çalışma ile Birinci Dünya Savaşı'nın sonu (15 Temmuz 1918-8 Ağustos 1918) ve Millî Mücadele Döneminde [15 Şubat 1338 (1922)-8 Haziran 1338 (1922)] İsmail Hikmet Ertaylan tarafından biri nüsha-i fevkalade olmak üzere toplam 10 sayı neşredilen, yetkin kalemlerin duygu ve düşüncelerini okuyucularıyla paylaştığı; söz konusu yılların sosyal, kültürel, edebî, siyasi hayatını ve anlayışını aksettiren Düşünce mecmuasını tanıtıp sistematik indeksini hazırlayarak edebiyat tarihi araştırmalarına katkıda bulunmayı amaçladık.

Nuran Özlük / Düşünce Mecmuası ve Sistematik İndeksi