Mazlume (Kurmacanın Kahramanları)

Mazlume

Ana Sayfa | Blog | Mazlume (Kurmacanın Kahramanları) - 28.02.2018

Mazlume

Halide Edip Adıvar'ın Zeyno'nun Oğlu romanının kahramanı

Darülfünunlu bir kız olan Mazlume, Mesture Hanım' ın kızıdır. Annesiylebirbirine çok zıt karakterdedirler. Annesinin örümcekli fikirler dediği,büyükannesinin bazı fikirlerine Mazlume daha yatkındır. Fakat annesiylebalolara gider, erkekleri peşinde koşturur. Saffet'i sever ve Saffet'leevlenirler. 'Genç çevik vücudu hayvanın üstünde sağlam olduğu kadar zarif,küçük ayakları, mevzun bacakları parlak çizmeleriyle hayvana tamamen hakim,siyah kirpikleri arasından uzaklara bakan yeşil gözleri iki çiçek gibiaçılıyordu. Akşamın turuncudan lâle, lâlden eflatuna geçen keskin renklerleboyanan havasında, genç kızın, hareket ve hayatı bu kadar güzel ifade edenvücudu ona tamamen yeni bir cazibe ile görünüyordu. Genç kızın bütün serbesttavırlarına rağmen onda hürmet telkin eden bir doğruluk, düşüncelerinihislerini süslemeden, olduğu gibi söyleyen bir cesaret vardı' (s.226). Mazlume'ince yüzlü, narin yapılı, asabî idi. Ekserisinin gözleri derin ve yeşil,tavırları atılgan, mükâlemeleri uyanık ve bazen alaycı idi. Kıyafetleri zarifve basit, fikirleri azıcık mübalağaya, mizaçları heyecana, hülyaya mütemâyilolmakla beraber, zamanlarının genç erkeğinden daha fazla müstakil, daha azukalâ ve cazip bir surette şımarık ve hususî idiler' (s.34) 

Mazlume