Resmi Geçit (Şebnem İşigüzel) (Bugünkü Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü)

Resmi Geçit (Şebnem İşigüzel)

Ana Sayfa | Blog | Resmi Geçit (Şebnem İşigüzel) (Bugünkü Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü) - 7.04.2019

Resmi Geçit (Şebnem İşigüzel)

Resmi Geçit (Şebnem İşigüzel)

Şebnem İşigüzel’in romanı (2008)   Beş bölümden oluşan kitapta ilk bölüm 1980 darbesi öncesini anlatır. Herkes darbenin olmasını bekliyordur. Romanın temel ana kahramanı yok. Her kesimden insanla dönem anlatılır. Kahramanların en önemlileri Ali Çoban, Cevdet Kara, Süleyman Tel. Bunlar parti liderleri. Koalisyon olduğu için sırayla hepsi başbakanlık yapar. Birbirleriyle hiç anlaşamıyorlar ve neredeyse hiçbir araya gelmiyorlar. Liderlerin hikayelerine paralel olarak Bülent Paye ve Banu Ballı adlı sembolik karakterlerle dönemin yozlaşmışlığına dikkat çekilir.  İkinci bölümde darbe olur. Darbeyi yapan cuntacıların başı Rasim’dir. Parti liderleri hapsedilir. İkinci bölümde cuntacıların yaptığı kısıtlamalar, işkenceler farklı karakterler üzerinden anlatılır. Bunların arasında en önemlileri Şehmuz ve Emin. Şehmuz yalnızca Kürt olduğu için tutuklanan bir taksicidir. Şehmuz karakteri ile Diyarbakır Cezaevi anlatılır. Emin ise siyasi olaylara karışmış bir gençtir. Onunla da Metris Cezaevi'nde yapılan işkencelerden söz edilir. Ülkeyi yeni bir cumhurbaşkanı ve başbakan seçilene kadar Rasim yönetir. Rasim’in arkasında beş tane üst rütbeli paşa vardır ve ona sürekli akıl verirler. Üçüncü bölümde Ali Çoban siyasetten men edilir ve sürgüne gönderilir. Süleyman Tel ve Cevdet Kara serbest bırakılır. Ali Çoban'ın partisinin yerine Pertev geçer ve başbakan olur. Rasim cumhurbaşkanlığına hala devam etmektedir. Cevdet Kara, Ali Çoban gibi sürgün yemekten korkar. Bu sırada Emin hapisten kaçabilmek için arkadaşlarıyla tünel kazmaya başlar. Dördüncü bölümde Şehmuz hapisten çıkar. Türkçe konuşmayı reddeder ve Türk düşmanı haline dönüşür. Karısı ve kızını aramaya koyulur. Umudunu kaybedince dağa çıkar. Bu sırada Rasim'in cumhurbaşkanlığı görevi biter ve yerine Pertev geçer. Başbakanlığa da cezası biten Ali Çoban getirilir. Eski liderlerden Cevdet Kara hariç herkes siyasete geri döner. Beşinci bölümde Pertev ölür. Cumhurbaşkanlığına Ali Çoban gelir. Başbakanlığa da çok tehlikeli olarak nitelendirilen Şahika Ateş getirilir. Şehmuz dağdakilerle fikir ayrılığına düşer ve onu cezalandırmak için İstanbul'a yollarlar. Burada karısını ve kızını aramaya devam eder.  Romanın anlatı zamanı 2000 yılına kadar gelir (İlk baskı Doğan Kitapçılık, 2008)

Resmi Geçit (Şebnem İşigüzel)